ระบบตัดเงินและชำระเงินออฟไลน์

OneHotel Co., Ltd. OneHotel Co., Ltd.
ปัญหา: ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากการจองออนไลน์ของคุณ

โรงแรมเสียโอกาสในการขายห้องให้ลูกค้ารายอื่น
โซลูชันของเรา: “ระบบตัดเงินและชำระเงินออฟไลน์” OneHotel Co., Ltd.

สำหรับการจองแบบไม่คืนเงิน
ระบบทำงานอย่างไร?
OneHotel Co., Ltd.
1
ผู้เข้าพักใส่รายละเอียดของบัตรสำหรับการจองบนระบบการจองห้องพัก (OTA)
OneHotel Co., Ltd.
2
ระบบการจองห้องพัก (OTA) รวบรวมรายละเอียดของบัตรและส่งไปยังระบบบริหารช่องทางการจองห้อง (Channel Manager)
OneHotel Co., Ltd.
3
ระบบบริหารช่องทางการจองห้อง (Channel Manager) เก็บข้อมูลรายละเอียดของบัตรที่ระบบความปลอดภัยของบัตร (VGS)
 
 
 
OneHotel Co., Ltd.
 
 
OneHotel Co., Ltd.
4
ระบบบริหารช่องทางการจองห้อง (Channel Manager) ส่งข้อมูลบัตรของผู้เข้าพักเพื่อขอชำระเงิน (เฉพาะการจองแบบชำระเงินล่วงหน้าและไม่สามารถคืนเงินได้)
OneHotel Co., Ltd.
5
ดำเนินการคำขอชำระเงินและตอบรับคำขอ
 
OneHotel Co., Ltd.
6
ยอดชำระจะถูกส่งเข้าบัญชีธนาคารของโรงแรมที่ธนาคารผู้รับโอน
 
 
OneHotel Co., Ltd.
8
แจ้งทางลูกค้าด้วยข้อความเพื่อยกเลิกการจองหากชำระเงินไม่สำเร็จ
For case unsuccessful.
OneHotel Co., Ltd.
7
แจ้งทางโรงแรมเพื่อยกเลิกการจองหากชำระเงินไม่สำเร็จ
 
OneHotel Co., Ltd.
8
แจ้งทางลูกค้าด้วยข้อความเพื่อยกเลิกการจองหากชำระเงินไม่สำเร็จ
OneHotel Co., Ltd.
 

ราคาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

1. ค่าติดตั้งครั้งแรก (จ่ายครั้งเดียว) 15,000 บาท
2. ค่าบริการระบบ Channel Manager เริ่มต้นที่ 12,000 บาทต่อปี *
3. ค่าธรรมเนียม Payment Gateway เริ่มต้นที่ 30,000 บาท ต่อปี **
*ราคาเริ่มต้นสำหรับโรงแรม ขนาดเล็ก ที่มีจำนวนห้องพักไม่เกิน 30 ห้อง
**ราคา Payment Gateway ประเมินจากยอด transaction ต่อปี สำหรับโรงแรมขนาดเล็ก ราคาจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของจำนวนห้องพัก และยอด transaction
ราคาพิเศษนี้ สำหรับ 100 โรงแรมแรก*
ยกเว้นค่าติดตั้ง และค่าบริการระบบ Channel Manager

ทำไมจึงต้องใช้บริการนี้?

OneHotel Co., Ltd. เพื่อลดการจอง "no-show" และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
OneHotel Co., Ltd. รับเงินเข้าบัญชีทันที "ภายใน 24 ชั่วโมง"
OneHotel Co., Ltd. เพิ่มรายได้ของคุณ
OneHotel Co., Ltd. เป็นการทำธุรกรรมที่ปลอดภัย
 

ประเภทบัตร/ค่าธรรมเนียม

บัตรเครดิต กรุงศรีอยุธยา จำกัด
1.60%
บัตรเครดิต Visa & M/C (บัตรที่ไม่ใช่แพลทินัม)
2.00%
บัตรเครดิต Visa & M/C (บัตรแพลทินัม)
2.50%
บัตรเครดิตเจซีบี
2.50%
บัตรเดบิต (ท้องถิ่น)
0.55%
บัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่ออกในต่างประเทศ (อินเตอร์)
3.20%
บัตรเครดิต Global Whole Sales (B2B)
3.50%
เงินประกัน
100,000 บาท*
* จะได้รับคืนเมื่อปิดบัญชี
 
อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า (5,000 บาท)
ฟรี
อัตราค่าธรรมเนียมรายปี
25,000 บาท*
*ค่าธรรมเนียมรายปี 25,000 บาท จะได้รับการยกเว้นหากยอดธุรกรรมรวมเกิน 1,000,000 บาท/ปี