Hóa đơn và Hệ thống thanh toán trực tuyến

Giải pháp thanh toán phù hợp với nhau cầu của ngành công nghiệp quản lý khách sạn.

Nếu bạn đang gặp những khó khăn trong việc thanh toán do các ngân hàng không cung cấp quyền truy cập ngoại tuyến hoặc khóa của ngân hàng, giải pháp thanh toán của chúng tôi giúp bạn dễ dàng xác thực và xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ chỉ với một cú click chuột.

OneHotel Co., Ltd.
OneHotel Co., Ltd.

Tạo lập hóa đơn

Hệ thống của chúng tôi cho phép bạn tạo lập các sản phẩm/ dịch vụ của mình, bao gồm thông tin khách hàng.

OneHotel Co., Ltd.

Dễ dàng sử dụng và bảo mật tối đa

Hệ thống của chúng tôi sẽ tạo một đường dẫn để thanh toán trực tuyến và chỉ với một cú click, chúng tôi sẽ xác thực thẻ và xử lý thanh toán thông qua cổng thanh toán trực tuyến đã được cam kết bảo mật.

OneHotel Co., Ltd.

Báo cáo và Giám sát

Bạn có thể đăng nhập và xem trạng thái tổng quan của các thanh toán: đã trả, đang chờ xử lý, đã hủy.

 

Nếu bạn lựa chọn sử dụng cổng thanh toán của chúng tôi, mức phí giap dịch chỉ 1USD+2.8% phí dịch vụ cộng thêm cho mỗi giao dịch, hoặc bạn cũng có thể tùy chọn cổng ngân hàng với mức phí cho một lần set up là THB 3,000 và phí cố định hàng tháng là THB 30 (không giới hạn về số lượng các giao dịch).